NAJAVA NOVIH KURSEVA
NEMAČKI:
A1.1 INTENZIVNI
Termin: od ponedeljka do četvrtka
17.45-19.45
Početak: 1. novembar 2018.
A2.1 REDOVAN
Termin: ponedeljak i sreda
18.20-19.50
Početak: 15. oktobar 2018.

There are no items in this list

Please reload

RASPORED GRUPNIH KURSEVA

A 1.2 INTENZIVNI

ponedeljak, utorak, četvrtak i petak 17.45-19.45

A1.1 REDOVAN

ponedeljak i sreda 20.00-21.30

A1.2 REDOVAN

utorak i četrtak 18.20-19.50

A2.1 REDOVAN
ponedeljak i sreda 18.20-19.50

B1.1 REDOVAN

utorak i četvrtak 20.00-21.30

B1.2 REDOVAN

utorak i četvrtak 2.00-21.30

B2.1 REDOVAN

ponedeljak i sreda 20.00-21.30

B2.1 REDOVAN

utorak i četvrtak 20.00-21.30

C1.2 REDOVAN

ponedeljak i sreda 20.00-21.30

ENGLESKI:
C1 ADVANCED redovan
Termin: utorak i četvrtak (neparna smena)
12.00-13.15 i 13.45-15.00
Početak: 4. septembar 2018.
A1 POČETNI redovan
Termin: PRE PODNE!
Početak: 15. oktobar 2018.

Copyright 2016 Aktuell - nemački jezički centar. Sva prava zadržana.