Trojezični Blic kurs - Veznici 2


Novi post u seriji Blic kurs, sa još nekoliko korisnih veznika. Očekujemo vaše predloge rečenica, učite sa nama!

Dovoljno je da kliknete na sliku, vaš mail stiže pravo na našu adresu!


Copyright 2016 Aktuell - nemački jezički centar. Sva prava zadržana.