Trojezični Blic Kurs


Sačuvajte ove postove u svojoj zbirci, pomoći će vam da se snađete u svakoj situaciji. Za početak, nekoliko osnovnih veznika na engleskom, nemačkom i srpskom jeziku!

Vežbajte, kombinujte rečenice koristeći veznike, pišite nam, ispravićemo vaše rečenice i objasniti gde ste grešili. Pazite na red reči u rečenicama, razlikuju se u sva tri jezika :)!

Dovoljno je da kliknete na sliku, vaš mail stiže pravo na našu adresu!

#Vezniciunemačkomiengleskom

Copyright 2016 Aktuell - nemački jezički centar. Sva prava zadržana.