Foto Karte i Vežbanke

Dragi studenti, drage kolege profesori,

Preuzmite besplatne radne listove u pdf-u. 

Verujemo da će biti od koristi kako studentima za samostalan rad i učenje, tako i kolegama profesorima za pripremu polaznika za polaganje svih vrsta ispita.

 

Za sada su dostupne Foto Karte sa idejama za usmenu prezentaciju ili pismeni sastav. 

Vremenom ćemo nadopunjavati listu tema po nivoima, kako bismo pokrili svaki nivo najvažnijim temama koje su predviđene za svaki nivo učenja. 

U pripremi su i gramatičke vežbanke sa jednostavnim i preglednim objašnjenjima gramatičkih pravila.

Da li želite da dodatna objašnjenja budu na srpskom jeziku? Pišite! Vaši predlozi i sugestije su dobrodošli.

A1

meine hobbys

A2

Eine party

B1

Copyright 2016 Aktuell - nemački jezički centar. Sva prava zadržana.