Nivoi znanja

Po preporuci Saveta Evrope uspostavljen je sistem kojim se postiže standardizovano vrednovanje i procena nivoa znanja određenog jezika. Taj sistem zove se Common European Framework of Reference (CEFR). Ovde možete proveriti koje jezičke veštine podrazumeva svaki pojedinačan nivo. 

 

 A1 

Možete razumeti i primeniti jednostavne svakodnevne izraze i rečenice čiji je cilj zadovoljavanje konkretnih potreba. Možete da se predstavite i upoznate druge ljude, da saznate npr. gde žive, odakle dolaze, čime se bave, šta rade u slobodno vreme ili kako izgleda  njihov uobičajen radni dan. Istovremeno možete da razumete slična pitanja i sami da date odgovore na njih. Možete se sporazumeti na jednostavan način kada sagovornik govori polako i razumljivo i spreman je da vam pomogne.

 

 A2

Možete da razumete najčešće upotrebljavane izraze vezane za teme iz vašeg neposrednog okruženja, npr. lični podaci, porodica, kupovina, posao, svakodnevica, zdravlje, putovanja, porodični odnosi itd., ali i da izražavate svoje lične stavove, želje, viđenja, da iznosite argumente  i da učestvujete u jednostavnim diskusijama vezanim za probleme iz svakodnevice. Na jednostavan način možete da prepričavate doživljaje i počinjete da razumevate pisane tekstove bez upotrebe rečnika.

 

 B1

Možete razumeti sve osnovne činjenice kada se koristi standardni nemački jezik I kada se radi o poznatim temama vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd.  Možete se snaći u većini situacija sa kojima se srećete na putovanjima po nemačkom govornom području. Možete sa sigurnošću da izražavate lična interesovanja I stavove o svim svakodnevnim temama. Možete da pripovedate o događajima I iskustvima I da iskazujete svoje snove, nadanja I ciljeve kao I da jednostavno objašnjavate I obrazlažete svoje planove I namere.

 

 B2 

Možete razumeti osnovne sadržaje kompleksnih tekstova na konkretne I abstraktne teme; u domenu svog posla razumete I stručne diskusije.Možete se spontano I tečno sporazumevati, tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornicima bez većeg naprezanja na obe strane. Možete se jasno I detaljno izraziti na veoma širok spektar tema, obrazložiti vaš stav o nekom aktuelnom pitanju I navesti prednosti I nedostatke različitih mogućnosti. 

 

 C1

Možete da razumete širok spektar veoma zahtevnih tekstova i da shvatite implicitna značenja. Možete se spontano i tečno izražavati, bez vidljivih teškoća da pronađete odgovarajući izraz. Možete delotvorno i fleksibilno da upotrebljavate nemački jezik u socijalnom i poslovnom kontekstu ili u obrazovanju odnosno na studijama. Možete se iscrpno i jasno izraziti onajkompleksnijim sadržajima i pritom koristiti primerena jezička sredstva.

 

 C2

Možete bez problema razumeti praktično sve što čujete ili čitate. Možete reprodukovati informacije iz različitih pisanih i usmenih izvora i pritom smisleno davati obrazloženja i objašnjenja. Možete se spontano i veoma tečno i tačno izraziti na najkompleksnije teme i koristiti najfinije nijanse u značenju pojedinih izraza.

 

 

Na osnovu ovih opisa možete steći sliku o tome gde ćete i u kojoj meri moći da koristite jezik na osnovu svakog završenog nivoa.

Da biste bili sigurno na kom nivou je Vaše trenutno već postojeće znanje, najbolje je da zakažete razgovor sa nekim od naših profesora. Takva provera je najpouzdanija. Uz kaficu i prijato ćaskanje nećete ni primetiti da ste na testiranju :)! 

Copyright 2016 Aktuell - nemački jezički centar. Sva prava zadržana.