Vaša najčešća pitanja

Šta je uračunato u cenu kursa?

Osim odgovarajućeg broja časova predviđenog programom, u cenu kursa uračunato je polaganje završnog ispita i sertifikat, kao i sav nastavni materijal osim udžbenika. 

Da li je sertifikat uračunat u cenu kursa?

Sertifikat je uračunat u cenu i svaki polaznik koji uspešno položi ispit, dobija i sertifikat o stečenom nivou znanja.

Da li postoji popust za avansno plaćanje?

Popust za avansno plaćanje moguć je samo za kurseve za koje nije već odobren popust na mesečnom nivou.

Koliko traje kurs i može li se prekinuti pohađanje kursa u bilo kom trenutku?

Kursevi traju različito u zavisnosti od nivoa i intenziteta (INFO). Ugovor se potpisuje na jedan semestar. Kurs se može prekinuti u bilo kom trenutku uz najavu i opravdanje.

Nakon kog nivoa se može dobiti sertifikat?

Sertifikat se može dobiti nakon jednog celog nivoa, odnosno nakon kompltnog A1, A2, B1, B2 i C1 nivoa.

Može li se polagati završni ispit bez pohađanja kursa?

Može. Prethodno je neophodno ulazni usmeno i pismeno testiranje. Polaganje se plaća prema važećem cenovniku.

Da li se posebno plaća polaganje ispita?

Polaganje ispita plaća se samo za polaznike koji nisu kod nas pohađali kurs.

Da li se plaća ulazno testiranje?

Ulazno testiranje obavezno je pismeno i usmeno. U našem Centru potpuno je besplatno i ne obavezuje Vas na pohađanje kursa.

Da li postoje probni časovi?

Da, svako ko želi kod nas da pohađa kurs, dobrodošao je na probne časove, i to po želji i u više različitih grupa. Probni časovi su takođe neobavezujući za pohađanje kursa. Velika nam je čast da čujete i vidite kako izgleda atmosfera na našim časovima.

Kada mora da se plati kurs?

Kursevi se plaćaju mesečno, najkasnije u toku prve nedelje svakog meseca kursa.

Kako se vrši plaćanje?

Plaćanje možete izvršiti na tri načina - preko računa firme, odnosno nalogom za prenos, preko tekućeg računa građana i u gotovini na licu mesta.

Račun za plaćanje je 325-9500700005424-25 kod OTP banke. Primalac: Aktuell-nemački jezički centar. Obavezno navesti ime i prezime polaznika za kojeg se plaća kurs.

Koje udžbenike koristimo?

U zavisnosti od nivoa znanja i uzrasta polaznika, koristimo različite udžbenike poznatih nemačkih izdavača Hueber i Klett, koji mogu da se nabave u Srbiji: Schritte International, Tangram (Hueber), Mittelpunkt (Klett), Beste Freunde (Hueber), Hallo Anna (Klett).

Da li je udžbenik uračunat u cenu kursa?

Troškovi za udžbenike nisu uračunati u cenu kursa, polaznici mogu samostalno nabaviti udžbenike (Educational Centre Begrad i Klett Beograd) ili ih naručiti preko nas. Sav ostali dodatni materijal koji se dobija u toku kursa, a koji je često vrlo obiman i sadržajan, ne naplaćuje se, dakle uračunat je u cenu kursa.

Please reload

Copyright 2016 Aktuell - nemački jezički centar. Sva prava zadržana.