Cene kurseva

nemačkog jezika

Redovni kursevi
2 x nedeljno po 90 minuta

A1.1, A1.2

Svaki pojedinačni semestar (npr A1.1 ili A1.2) traje po 3 meseca i obuhvata 24 susreta od 90 minuta.

Ceo A1 ili ceo A2 nivo traju po 6 meseci, ili 48 susreta od 90 minuta.

*odobrava se dodatni popust za avansno plaćanje

3.800 RSD mesečno*

A2.1, A2.2

Svaki pojedinačni semestar (npr A1.1 ili A1.2) traje po 3 meseca i obuhvata 24 susreta od 90 minuta.

Ceo A1 ili ceo A2 nivo traju po 6 meseci, ili 48 susreta od 90 minuta.

*odobrava se dodatni popust za avansno plaćanje

3.900,00 RSD mesečno*

B1.1, B1.2

Svaki pojedinačni semestar (npr B1.1 ili B1.2) traje po 4 meseca i obuhvata 32 susreta od 90 minuta.

Ceo B1 nivo traje 8 meseci, ili 64 susreta od 90 minuta.

*odobrava se dodatni popust za avansno plaćanje

4.000,00 RSD mesečno*

B2.1, B2.2

Ceo B2 odnosno ceo C1 nivo traje po 9 meseci, ukupno 72 susreta od 90 minuta.

*odobrava se dodatni popust za avansno plaćanje

 

4.200,00 RSD mesečno*

C1.1, C1.2

ceo C1 nivo traje po 9 meseci, ukupno 72 susreta od 90 minuta.

*odobrava se dodatni popust za avansno plaćanje

4.600,00 RSD mesečno*

Please reload

Najbolja  cena!

A1.1, A1.2

Svaki pojedinačni semestar (npr A1.1 ili A1.2) traje po 2 meseca i obuhvata po 24 susreta od 90 minuta.

Ceo A1 nivo traje 4 meseca sa ukupno 48 susreta od 90 minuta.

*odobrava se dodatni popust za avansno plaćanje

5.400,00 RSD mesečno*

A2.1, A2.2

Svaki pojedinačni semestar (npr A2.1 ili A2.2) traje po 2 meseca i obuhvata po 24 susreta od 90 minuta.

Ceo A2 nivo traje 4 meseca sa ukupno 48 susreta od 90 minuta.

*odobrava se dodatni popust za avansno plaćanje

5.600,00 RSD mesečno*

B1.1, B1.2

Svaki pojedinačni semestar (npr B1.1 ili B1.2) traje po 3 meseca i obuhvata po 32 susreta od 90 minuta.Ceo B1 nivo traje 6 meseci sa ukupno 64 susreta od 90 minuta.

*odobrava se dodatni popust za avansno plaćanje

 

 

 

5.600,00 RSD mesečno*

B2.1, B2.2, C1.1, C1.2

Svaki pojedinačni semestar (npr B2.1 ili B2.2) traje po 3 meseca i obuhvata 32 susreta od 90 minuta.Ceo B2 ili C1 nivo traje 6 meseci sa ukupno 64 susreta od 90 minuta.

*odobrava se dodatni popust za avansno plaćanje

5.800,00 RSD mesečno*

Please reload

Naša Preporuka!

 

Najpopularnije!

Super Ponuda

SAMO 8900 !

A1.1, A1.2

Za mesečno plaćanje: 2 x 12.000,00 RSD 

Svaki pojedinačni semestar (npr A2.1 ili A2.2) traje po 1 mesec i obuhvata po 16 susreta od 120 minuta.

Ceo A2 nivo traje 2 meseca sa ukupno 32 susreta od 120 minuta.

*trenutno na akciji po ceni od samo 8.900,00

12.000,00 RSD mesečno*

A2.1, A2.2

Za mesečno plaćanje: 2 x 12.000,00 RSD 

Svaki pojedinačni semestar (npr A2.1 ili A2.2) traje po 1 mesec i obuhvata po 16 susreta od 120 minuta.

Ceo A2 nivo traje 2 meseca sa ukupno 32 susreta od 120 minuta.

*trenutno na akciji po ceni od samo 8.900,00

12.000,00 RSD mesečno*

B1.1, B1.2

Za mesečno plaćanje: 3 x 12.000,00 RSD 

Svaki pojedinačni semestar (npr. B1.1 ili B1.2) traje po 6 nedelja i obuhvata po 24 susreta od 120 minuta. Ceo B1 nivo traje 3 meseca sa ukupno 48 susreta od 120 minuta.

*trenutno na akciji po ceni od samo 8.900,00

12.000,00 RSD mesečno*

Please reload

Copyright 2016 Aktuell - nemački jezički centar. Sva prava zadržana.